Home Sport Badminton Jaunolainē noskaidrotas labākās vīriešu badmintona komandas, starp laureātiem Baložu badmintonisti

Jaunolainē noskaidrotas labākās vīriešu badmintona komandas, starp laureātiem Baložu badmintonisti

Jaunolaines sporta namÄ noskaidrota Latvijas spÄ“cÄ«gÄkÄ vÄ«rieÅ¡u badmintona komanda – “Oliver Latvija”. OtrajÄ vietÄ ierindojÄs “TopMedia†komanda no Baložu badmintona kluba. TreÅ¡o vietu izcÄ«nÄ«ja otra Baložu badmintona kluba komanda “Fisherâ€, kas “mazajÄ finÄlĆuzvarÄ“ja LLU studentus. Latvijas badmintona federÄcija vÄ“sta, ka “Ceresit†vÄrdÄ nosauktajÄ vÄ«rieÅ¡u komandu kausÄ piedalÄ«jÄs 65 spÄ“lÄ“tÄji no 12 komandÄm.

FinÄlÄ â€œOliver Latvija†pÄrliecinoÅ¡i uzvarÄ“ja “TopMedia†komandu. SpÄ“lÄ“s sÄkumÄ savas vienspÄ“les uzvarÄ“ja “Oliver Latvija†spÄ“lÄ“tÄji Andis BÄ“rziņš (20: 10 pret Viesturu BajÄru) un Pauls Gureckis (20:6 pret UÄ£i Briedi), savukÄrt Reinis Krauklis nocÄ«nÄ«jÄs neizÅ¡Ä·irti (20: 20) pret “TopMedia†komandas lÄ«deri Niku Podosinoviku. PirmajÄ vÄ«rieÅ¡u dubultspÄ“lÄ“ “Oliver Latvija†pÄris ArtÅ«rs Ķelpe un Teodors Kerimovs palielinÄja rezultÄta starpÄ«bu par vÄ“l 10 punktiem (20: 10 pret Viesturu BajÄru un Valteru Liepkalnu), bet noslÄ“dzoÅ¡ajÄ dubultspÄ“lÄ“ “TopMedia†pÄris 4 punktus atguva (20: 24 pret Paulu Gurecki un Reini Kraukli), bet ar to bija par maz. “Oliver Latvijaâ€Â finÄlspÄ“lÄ“ uzvarÄ“ja ar rezultÄtu 100: 70.

“Ceresit†vÄ«rieÅ¡u komandu kauss notika “Badminton 100†formÄtÄ, komandÄm savÄ starpÄ spÄ“lÄ“jot lÄ«dz 100 punktiem. SÄkumÄ viena pÄ“c otras ir trÄ«s vienspÄ“lÄ“s, lÄ«dz uzvaroÅ¡Ä komanda iegÅ«st attiecÄ«gi 20, 40 un 60 punktus, bet pÄ“c tam seko divas dubultspÄ“lÄ“s, pirmÄ lÄ«dz uzvaroÅ¡Äs komandas 80.punktam, bet otrÄ bÅ«s noslÄ“dzoÅ¡Ä lÄ«dz uzvaroÅ¡as komandas 100.punktam. 
KomandÄs turnÄ«ram bija pieteikti vairÄki Latvijas esoÅ¡ie un bijuÅ¡ie Äempioni badmintonÄ, tai skaitÄ Pauls Gureckis, Teodors Kerimovs, Reinis Krauklis (“Oliver Latvijaâ€), UÄ£is Briedis, MÄrtiņš Kažemaks, Niks Podosinoviks (“TopMedia”), Edijs LÄ«viņš (“Fisher”), JÄnis Kalniņš (Olaine) un Uldis Ä€beltiņš (Valmieras badmintona klubs).

“Ceresit†vÄ«rieÅ¡u komandu kausÄ piedalÄ«jÄs 12 komandas, tai skaitÄ pa divÄm komandÄm no LiepÄjas, Valmieras un Baložiem, kÄ arÄ« vienÄ«bas no Jelgavas, Penkules, Emburgas, Olaines, un komandas no organizÄcijÄm LLU un “Oliver Latvija”.  Komandas bija sagrupÄ“tas 4 apakÅ¡grupÄs, katrÄ pa trim komandÄm. ApakÅ¡grupu uzvarÄ“tÄji tÄlÄk cÄ«nÄ«jÄs par medaļÄm A lÄ«gÄ un “Ceresit†balvÄm. ApakÅ¡grupu 2.vietas ieguvÄ“ji savÄ starpÄ noskaidroja uzvarÄ“tÄjus B lÄ«gÄ (Valmieras badmintona klubs), bet apakÅ¡grupu 3.vietas ieguvÄ“ji noskaidroja  uzvarÄ“tÄjus C lÄ«gÄ (Valmieras bÄ“rnu sporta skola).

“Ceresit†vÄ«rieÅ¡u badmintona komandu kauss, kurÅ¡ sÄkotnÄ“ji JaunolainÄ“ bija ieplÄnots 21.martÄ, taÄu nevarÄ“ja notikt ÄrkÄrtas situÄcijas ierobežojumu dēļ, tika pÄrcelts uz svÄ“tdienu, 28.jÅ«niju.

Jaunolaines sporta namÄ atsÄkuÅ¡ies un regulÄri notiek badmintona vienspēļu un dubultspēļu vakari (30.jÅ«nijÄ, 7., 14., 21.un 28.jÅ«lijÄ), bet 4.un 5.jÅ«lijÄ InÄukalnÄ paredzÄ“tas “Yonex†Latvijas ApvienotÄs badmintona lÄ«gas piektÄ posma sacensÄ«bas.

Read More

Must Read

Singapore enters worst recession in 55 years, ministry downgrades growth forecast

Among the sectors hit the hardest were construction, transportation and storage, as well as the accommodation and food services sector. — Reuter picSINGAPORE, Aug 11 — The government has downgraded Singapore’s growth forecast for 2020 as the country enters into its worst recession since independence.  From an initial projection that the economy will shrink between…

Court orders Uber, Lyft to reclassify drivers as employees in California

(CNN Business)Uber and Lyft were ordered by a California court on Monday to reclassify their drivers in the state as employees, marking the latest escalation in an ongoing legal battle over a new law impacting much of the on-demand economy.The companies will have 10 days before the order takes effect to allow for an appeal,…

NZIER report states increasing benefits would enhance the economy

RNZThe National Party is criticising the government's list of "shovel-ready projects", meant to kickstart the economy, for not generating enough jobs for women.Boosting benefits could help the economy, a new report by the NZ Institute of Economic Research (NZIER) says. Increasing benefits could create a short-term fiscal stimulus, in turn increasing productivity and GDP, the…

Uber quiere que sus empleados tengan vacaciones y seguro médico

Desde que Uber llegó al mercado, una de las grandes críticas que ha enfrentado está relacionada con las garantías, protección y apoyo que brinda a sus empleados y colaboradores. Para muchas organizaciones y autoridades de gobierno, es un problema importante que Uber no reconozca a sus choferes y repartidores como empleados. El argumento parece sólido;…

Mutual funds deal with a moment of truth

MUMBAI : Like thousands of retail investors across India, Prasouk Jain, 31, a New Delhi-based lawyer took to equity investing when the market nosedived in March 2020. He did so by investing in stocks as well as mutual funds but is far happier with the outcome in direct stocks. “My returns are about 35% in…